Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

rudosci
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 vialeksandra leksandra
rudosci
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialeksandra leksandra
rudosci
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
rudosci
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer vialeksandra leksandra
rudosci
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
7935 4cb6
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
rudosci
7293 16f1
piece of fat laziness
Reposted fromtojika4 tojika4 vialeksandra leksandra
rudosci
8751 1a17
Reposted fromtehnvl tehnvl vialeksandra leksandra
rudosci
4460 8786 500
Reposted fromhagis hagis vialeksandra leksandra
rudosci
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vialeksandra leksandra
rudosci
rudosci
7678 fe1d
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko
rudosci
7908 cb59 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapoptymista poptymista
rudosci
rudosci
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
rudosci
7134 524b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoptymista poptymista

January 15 2018

rudosci
5095 8775 500
truth about love.

January 14 2018

rudosci
3333 b959 500
rudosci
0955 cb1d
Reposted fromministerium ministerium viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl