Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

rudosci

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaOkruszek Okruszek
rudosci
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaOkruszek Okruszek
rudosci
rudosci
rudosci
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations
rudosci
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
rudosci
8721 934e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations
6712 c9a1
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaOkruszek Okruszek
rudosci
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viausmiechprosze usmiechprosze
rudosci
3726 72a5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaOkruszek Okruszek
rudosci
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats

June 13 2017

rudosci
4452 a5bc 500
też bym uciekała :v
Reposted by0agus0wasnaeUbikIgnitionTheCrimsonIdolTamahllargehamstercolliderpanpancerny
rudosci
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaOkruszek Okruszek

June 12 2017

rudosci
rudosci
7825 58ea 500
9680 5b64 500
rudosci
rudosci
5750 89eb 500
Reposted frommefir mefir viatoniewszystko toniewszystko
rudosci

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.

— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl