Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

rudosci

July 15 2017

7344 1301
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacynamon cynamon

July 14 2017

rudosci
4105 c4e8 500
rudosci
Reposted fromoll oll viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 13 2017

rudosci
8512 b0e8
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viainspirations inspirations
rudosci
1961 b217
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viainspirations inspirations
rudosci
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
rudosci
2029 a0a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaOkruszek Okruszek

July 12 2017

9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
0459 df54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viarefuge refuge
rudosci
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viarefuge refuge
rudosci
5080 1431 500
Reposted fromPoranny Poranny viarefuge refuge

July 11 2017

rudosci
8077 9e88
Reposted fromhagis hagis viaOkruszek Okruszek
8425 3e68 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaOkruszek Okruszek
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

rudosci
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
rudosci
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaFarbnebel Farbnebel
rudosci
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl