Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

rudosci
Widzieli teraz, że jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, jest to czułość ludzka.
— Dżuma
Reposted fromtrzcinanawietrze trzcinanawietrze
rudosci
Reposted frombluuu bluuu
rudosci
5 prawd o strachu:
1. Dopóki się rozwijam, strach zawsze będzie mi towarzyszył. 2. Jest tylko jeden sposób na pozbycie się lęku przed zrobieniem czegoś - idź i to zrób. 3. Tylko wtedy polubię siebie, gdy to zrobię. 4. Nie tylko ja odczuwam strach kiedy wkraczam na nowy teren, każdy go odczuwa. 5. Przedzieranie się przez barierę strachu jest mniej przerażające, niż życie w ciągłym strachu, płynącym z poczucia bezradności.
~Suzan Jeffers, Nie bój się bać.
Reposted fromaspoleczny aspoleczny
rudosci
- W dzisiejszych czasach ludzie tacy jacyś pospinani chodzą...
A ja mógłbym podsumować drogę do szczęścia i spokoju w trzech słowach. 
Nie przywiązuj wagi do drobnostek.
- To było pięć słów...
- I o tym właśnie mówię.
— unknown
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
rudosci

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
rudosci
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński

June 23 2018

rudosci
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viaSkydelan Skydelan
rudosci

June 22 2018

rudosci
rudosci
0407 94ce
Reposted fromRastaPrincess RastaPrincess viaSkydelan Skydelan
rudosci
rudosci
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viaSkydelan Skydelan
rudosci
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaSkydelan Skydelan
rudosci
5616 175d 500
rudosci
3136 b80c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSkydelan Skydelan
rudosci
7991 135b
Reposted fromseaweed seaweed viaSkydelan Skydelan
rudosci
7993 ea17 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSkydelan Skydelan
rudosci
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaSkydelan Skydelan
rudosci
Winslow Homer - Moonlight(1874)
Reposted fromgruetze gruetze viaSkydelan Skydelan
rudosci
Nigdy nie zwyciężysz wroga, którego twoja wyobraźnia uczyniła niepokonanym.
— Jacek Piekara
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl