Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

rudosci
7517 949c 500
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats

November 18 2019

rudosci
Reposted fromFlau Flau viagorky gorky
rudosci
7501 1482 500
1391 4725 500
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
rudosci
1106 5bad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
rudosci
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viajustmine justmine
rudosci
8454 a108 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajuhasowa juhasowa
rudosci
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viajustmine justmine
rudosci
Reposted frommrrru mrrru viajustmine justmine
rudosci
"To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę, która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze".

Tove Jansson

Reposted fromjustmine justmine
rudosci
7614 a748 500
Reposted fromNocephya Nocephya viagoth-culture goth-culture

November 15 2019

rudosci
7796 fa39 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
rudosci
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viajuhasowa juhasowa
rudosci
Morning Strolls in Yosemite
rudosci
rudosci
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustmine justmine

November 10 2019

rudosci
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viatake-care take-care
rudosci
0914 a52a 500
Reposted fromnyaako nyaako viagorky gorky
rudosci
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
rudosci
8979 71d1
Reposted frompersempre persempre viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl