Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

rudosci
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viapassionative passionative

November 21 2017

rudosci
5392 0b14 500
Reposted fromdivi divi viaOkruszek Okruszek
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica vialeksandra leksandra
rudosci
4128 8b18
Reposted frombrumous brumous vialeksandra leksandra
0765 321b
Reposted fromborg-princess borg-princess vialeksandra leksandra
3913 46c1 500
rudosci
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaOkruszek Okruszek
rudosci
3409 bb4a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaOkruszek Okruszek
0199 7b95 500

photo-grams:

dave.krugman Bend don’t break

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viajme jme
rudosci
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek
4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi viapoprawnyoptymista poprawnyoptymista
rudosci
rudosci
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vialeksandra leksandra
rudosci
6840 3d99 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialeksandra leksandra
rudosci
9024 ff45 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialeksandra leksandra
rudosci
6496 9af2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl