Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

rudosci
rudosci
7360 f5aa 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viajustmine justmine
rudosci
5523 701e 500
Giovana Medeiros
Reposted fromSzczurek Szczurek viajustmine justmine
rudosci
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaOnly2you Only2you
rudosci
6514 a81b 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viaOnly2you Only2you
rudosci
6162 38b0
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viajustmine justmine
rudosci
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajustmine justmine
rudosci
9829 efcc 500
Reposted frompiehus piehus viajustmine justmine
rudosci
6410 7055
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajustmine justmine
rudosci
0132 3c79 500
rudosci
9353 85c5
Reposted fromanheros anheros viajustmine justmine
rudosci
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym.
— Oscar Wilde

September 03 2019

rudosci
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viausmiechprosze usmiechprosze
rudosci
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
rudosci

Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— Joanna Pachla - To nieprawda, że kobieta odchodzi zwykle do innego
rudosci
9412 cdfe 500
Reposted fromPoorpi Poorpi viagorky gorky
rudosci
9373 ac6f 500
honk honk
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viagorky gorky
rudosci
7354 9adb
Reposted fromnowii nowii viausmiechprosze usmiechprosze

September 02 2019

rudosci
3881 4a6b
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
rudosci
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl