Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

rudosci
5250 f5f6
rudosci
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaOkruszek Okruszek
rudosci
rudosci
6183 4957
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaOkruszek Okruszek
rudosci
Reposted frombluuu bluuu viafdgdfgdfg fdgdfgdfg
rudosci
1034 22a0 500
Tatry
rudosci
2113 ba9c
rudosci
rudosci
Who's there?
Reposted fromcats cats viaOkruszek Okruszek
8300 5021 500

teafoxillustrations:

"The Wish". Mixed media on illustration board.
Prints available on Etsy & Redbubble.

Sketch | WIP 1 | WIP 2 | WIP 3

Reposted fromfoliefleur foliefleur viaOkruszek Okruszek
0971 b7c1 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viainspirations inspirations
rudosci
Najgroźniejszym wrogiem człowieka, jest jego układ nerwowy. 
— 1984
Reposted fromzoo zoo viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
Reposted fromFlau Flau viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
3260 5672 500
Reposted frommoai moai viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
3235 2bdf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainmybetterworld inmybetterworld

February 11 2018

rudosci
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
rudosci
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
rudosci
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl