Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

rudosci
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
rudosci


coffee break warning
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viacoffee coffee

July 14 2019

rudosci
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viaOnly2you Only2you
rudosci
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viajustmine justmine
rudosci
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy, kiedy wiedzą, co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viainspirations inspirations
rudosci

Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaxannabelle xannabelle
rudosci
6494 d5b7
rudosci
Reposted fromFlau Flau viamajkey majkey
4777 9d3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamajkey majkey
rudosci
4648 6a9b
Reposted fromEtnigos Etnigos viamajkey majkey
rudosci
7482 d19c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamajkey majkey
rudosci
rudosci
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viajustmine justmine
6071 652f 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viajustmine justmine
0684 eac8 500

Damn hooman…

Reposted fromlolfactory lolfactory viajustmine justmine
rudosci
6494 9b1a
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viajustmine justmine
rudosci
0128 cf0c 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajustmine justmine
rudosci
0283 ed5c
Reposted fromthedogs thedogs viajustmine justmine
rudosci
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl