Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

rudosci
1912 204f
Reposted fromretaliate retaliate viainspirations inspirations
rudosci
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaOkruszek Okruszek
rudosci
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaOkruszek Okruszek
1494 6b5d 500
Reposted fromochgod ochgod viaOkruszek Okruszek
rudosci
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOkruszek Okruszek
rudosci
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viaOkruszek Okruszek
rudosci
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaOkruszek Okruszek
rudosci
rudosci
rudosci
3752 e4d6
rudosci
2144 3859
rudosci
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
rudosci
8547 9309 500
Reposted fromslodziak slodziak viainmybetterworld inmybetterworld
9318 0c3f 500
Reposted frompheebs pheebs viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
rudosci
0664 6951 500
Reposted fromowca owca viaOkruszek Okruszek
rudosci
Reposted fromconchiglia conchiglia viaOkruszek Okruszek
rudosci
7789 dad3 500
.kitku
rudosci
8880 b7af 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl